Team

Christiane "NANE" Fehrle

 Dozentin Christiane “NANE” Fehrle
 

Dzevrije Dzaviti

 Make-up Artist Dzevrije Dzaviti

Ramona Heintz

 Dozentin Ramona Heintz